Wat wij doen

De surftherapie wordt ingezet ten behoeve van het vergroten van het zelfvertrouwen voor kinderen en jongeren met sociale en emotionele moeilijkheden. / Surf&Durf biedt kinderen met sociale en emotionele moeilijkheden de mogelijkheid zelfvertrouwen en innerlijke kracht te ervaren middels de activiteit surfen.

Wat is surftherapie?

Surftherapie is... Onderzoek toont aan dat de prikkels van de zee en de natuurlijke omgeving in combinatie met de balans op een surfboard zorgen voor rust, plezier en concentratie. Of je nou liggend, zittend, staand of op je kop de golf afglijdt, succeservaringen worden behaald. Hierdoor komen persoonlijke leerervaringen op een natuurlijke manier tot stand. Ons leven zou je kunnen vergelijken met de zee. Je kunt de golven niet tegenhouden, maar je kunt wel leren surfen (Kabat-Zinn). En door de golven in je leven te herkennen er niet meteen op te reageren, zul je merken dat je tot rust komt (Snel, 2012).

 

De deelnemers in de surftherapie worden begeleid door psychomotorisch therapeuten (PMT'ers). Onze therapeuten hebben kennis van de doelgroep en het inzetten van beweging als therapeutisch middel. Op het strand en in het surfen worden spelenderwijs vaardigheden aangeleerd om de sociale en emotionele ontwikkeling te stimuleren. Persoonlijke doelen en ervaringen kunnen gericht zijn op het vergroten van contactuele vaardigheden, verbeteren van lichaamsbewustzijn en het ervaren van ontspanning. Dit alles draagt bij aan een groter vertrouwen in jezelf. Surf&Durf biedt surftherapie met een professionele expertise en individuele insteek. En niet minder belangrijk, Surf&Durf straalt positiviteit, enthousiasme en energie uit!

Onderzoeken

Golfsurfen wordt al langere tijd in landen over de hele wereld ingezet ter bevordering van de psychische en lichamelijke gezondheid. Door onderzoek te doen, hopen we dat surftherapie (wereldwijde) erkenning krijgt. Hieronder zijn onderzoeken opgenomen naar de effecten van golfsurfen bij kinderen en jongeren met sociaal emotionele moeilijkheden. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door studenten en vrijwilligers van Surf&Durf.

Het process

Surf&Durf onderscheidt zich door het stoere karakter van surfen dat als middel ingezet wordt om de gewenste doelen te bereiken. Tevens is het onderdeel worden van de subgroep surfers een essentieel aspect in het ontwikkelen van de eigen identiteit en een grotere basis voor sociale steun. Dit innovatieve aanbod richt zich op beleving, ontwikkeling en ervaringen door middel van een individuele benadering. Wil jij je krachtig voelen, stevig in je schoenen staan door op jezelf te vertrouwen?

 

Daar streven wij naar met deze training!

Intake

In een eerste intakegesprek met zullen we met elkaar en de surfschool kennismaken. Na de opzet van de training toegelicht te hebben, kunnen we samen de insteek en persoonlijke doelen van de training bepalen. Natuurlijk nemen we dan ook de tijd om te wennen aan het strand, de zee, het surfboard en de wetsuit. Hierin staat voorbereiding en voorspelbaarheid centraal.

Vier trainingsdagen

Vervolgens kan de surftherapie beginnen! De surftherapie is vormgegeven in een module aanbod dat in vier keer anderhalf uur wordt aangeboden. Om rekening te houden met de prikkelgevoeligheid en veiligheid, zal de groep bestaan uit maximaal 6 deelnemers. Door aanbod in deze groepsgrootte is herkenning, acceptatie en onderling contact mogelijk. Daarnaast vindt op vrijwillige basis één-op-één begeleiding plaats door psychomotorisch therapeuten. Alle activiteiten zullen op het strand en de zee plaatsvinden.

Evaluatie

Deze module is in samenwerking met andere partijen ontwikkeld en beoordeeld. Voor verbetering en ontwikkeling zal na afloop een evaluatie plaatsvinden waar we graag gebruik maken van jouw feedback. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de transfer. In samenwerking met de omgeving van de deelnemer bepalen we hoe de behaalde succeservaringen en het gegroeide zelfvertrouwen kan blijven bestaan. 


Prijs / Kosten

De kosten voor de surftherapie bedragen 125 euro voor deelname aan alle vier de trainingsdagen, intake en evaluatie. Dit is inclusief kosten voor materiaal en individuele begeleiding door onze psychomotorisch therapeuten.

Voordelen / Eindresultaat

We bekijken individueel wat jij graag zou willen leren. Hier besteden we in de surftherapie extra aandacht aan. Hieronder staan voorbeelden van persoonlijke doelen. Allen komen ten goede voor een groei van het zelfvertrouwen.

 • Grenzen voelen en aangeven, opkomen voor jezelf
 • Samenwerken
 • Balanceren en stevig staan
 • Focus, aandacht bij jezelf houden
 • Voor een groep durven spreken
 • Initiatief nemen
 • Inspanning en ontspanning
 • Angst overwinnen en doorzetten
 • Kracht ervaren (in je lichaam)
 • Uiten van je gevoel of mening
 • Zelfvertrouwen ervaren en uitstralen

Groei op de golven

U kunt uw zoon/dochter aanmelden maar er is plek voor maximaal 10 deelnemers en vol=vol.

Mochten de plekken vergeven zijn dan kunnen we je op de wachtlijst zetten voor de volgende training.

Surf&Durf vergroot het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren met  sociale en emotionele moeilijkheden.Gesteund door 

Geregistreerd bij