surftherapie

De surftherapie wordt ingezet ten behoeve van het vergroten van het zelfvertrouwen voor kinderen en jongeren met sociale en emotionele moeilijkheden


Intake
In een eerste intakegesprek met zullen we met elkaar en de surfschool kennismaken. Na de opzet van de training toegelicht te hebben, kunnen we samen de insteek en persoonlijke doelen van de training bepalen. Natuurlijk nemen we dan ook de tijd om te wennen aan het strand, de zee, het surfboard en de wetsuit. Hierin staat voorbereiding en voorspelbaarheid centraal.

 

Surftherapie
Vervolgens kan de surftherapie beginnen! De surftherapie is vormgegeven in een module aanbod dat in vier keer anderhalf uur wordt aangeboden. Om rekening te houden met de prikkelgevoeligheid en veiligheid, zal de groep bestaan uit maximaal 6 deelnemers. Door aanbod in deze groepsgrootte is herkenning, acceptatie en onderling contact mogelijk. Daarnaast vindt op vrijwillige basis één-op-één begeleiding plaats door psychomotorisch therapeuten. Alle activiteiten zullen op het strand en de zee plaatsvinden.

 

Evaluatie
Deze module is in samenwerking met andere partijen ontwikkeld en beoordeeld. Voor verbetering en ontwikkeling zal na afloop een evaluatie plaatsvinden waar we graag gebruik maken van jouw feedback. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de transfer. In samenwerking met de omgeving van de deelnemer bepalen we hoe de behaalde succeservaringen en het gegroeide zelfvertrouwen kan blijven bestaan. Surf&Durf vergroot het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren met  sociale en emotionele moeilijkheden.Gesteund door 

Geregistreerd bij